Comisia nr.1 Programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administraţia domeniului public si privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii si comerţ - 5 membrii:
● Burduşel Nicolae
● Toma Elena
● Moise Mihail Bogdan
● Niţă Daniel
● Istrătescu Simona

Comisia nr.2 Învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement - 5 membrii:
● Bălan George Tiberiu
● Moise Ion
● Olaru Aurelia
● Cernat Horia Constantin
● Rusnacu Viorica Elena

Comisia nr.3 Administraţie publică, juridică, apararea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor - 3 membrii:
● Moise Mihail Bogdan
● Moise Ion
● Cernat Horia Constantin

Fisiere

* Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)